ЗАКРИТИ

Меморандум про співпрацю

Меморандум про співпрацю

З метою спільної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» та в рамках проєкту «Громадський центр правосуддя» 14 листопада 2023 року Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова та Громадська організація «Центр соціальної адаптації» заключили меморандум про співпрацю.

Підписанти погодилися у межах дії Меморандуму реалізувати спільну діяльність, а саме: 

  • спільна реалізація право інформаційних заходів у вигляді флешмобів, смартмобів, правових фестів та акцій тощо;
  • розроблення та розповсюдження серед здобувачів вищої освіти інформаційних друкованих  та електронних матеріалів з правових питань;
  • проведення науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, засідань «круглих столів» із залученням провідних експертів, фахівців, юристів;
  • інформаційна та методична підтримка Сторін щодо реалізації Меморандуму;
  • запрошення членів Громадської організації «Центр соціальної адаптації» в рамках проєкту «Громадський центр правосуддя» для читання лекцій;
  • залучення членів Громадської організації «Центр соціальної адаптації» до навчального процесу в університеті в інших формах, включення їх до складу екзаменаційних комісій, комісій по захисту матеріалів практики, курсових робіт;
  • проходження здобувачами вищої освіти університету виробничої практики, стажування за фахом в Громадській організації «Центр соціальної адаптації»;
  • здійснення спільних заходів із науково-практичного консультування сторін.