ЗАКРИТИ

Магістри спеціальності 081 «Право» складали підсумкову атестацію

Магістри спеціальності 081 «Право» складали підсумкову атестацію

На виконання листа Міністерства освіти і науки України «Про атестацію здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» 09 грудня 2021 року. Вперше атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» відбувалася у формі комплексного іспиту.

За темами визначеними Програмою єдиного державного кваліфікаційного іспиту  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 08 жовтня 2021 року № 1076.

Проведене тестування виявило достатній рівень знань і 24 здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти з 100% показником успішності склали іспит.