ЗАКРИТИ

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбулась презентація вибіркових освітніх компонент спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти шляхом обрання вибіркових освітніх компонент із загальноуніверситетського Каталогу. З метою ознайомлення здобувачів спеціальності з вибірковими компонентами які формують фахові компетенції було організовано зустріч з гарантом програми, професором кафедри Оленою Сукач. Зустріч відбулась у змішаному форматі, що дозволило долучитись до обговорення усім зацікавленим учасникам освітнього процесу.

Учасникам зустрічі було презентовано вибіркові компоненти, які викладаються кафедрою маркетингу, фінансів, банківською справою та страхування. Основним вектором обговорення став акцент на підготовку мультикваліфікованих фахівців, які маючи набір знань зі спеціальності, зможуть швидко та легко адаптуватись до викликів та потреб ринку праці.