ЗАКРИТИ

Діджиталізація спеціальності «Облік і оподаткування» у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова

Діджиталізація спеціальності «Облік і оподаткування» у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова

Сучасні умови ведення бізнесу, що сформувались в умовах воєнних дій та значного падіння економіки, вимагають побудови нових підходів реалізації основних принципів діяльності на всіх рівнях економіки.

Ковідна пандемія та військові дії визначили основні пріоритети ведення бізнесу, а саме впровадження сучасних технологій ведення обліку та віддаленої роботи працівників усіх сфер економіки.

З метою реалізації основних принципів забезпечення безперервної роботи суб’єктів господарювання в умовах військового стану, на базі Східноєвропейського університету, за ініціативи кафедри економіки, обліку і оподаткування та підтримки адміністрації університету в квітні 2022 р. було організовано та проведено теоретико-практичний курс по роботі з програмним забезпеченням «M.E.Doc».

Навчання відбувалось у режимі он-лайн офіційними представниками компанії «LINKOS GROUP», розробника програми «M.E.Doc», в Черкаській області під керівництвом Андрія Михайлика.

Слухачі курсу отримали унікальну можливість безкоштовного доступу до навчальних матеріалів, програмних засобів, модулів «M.E.Doc» та інструктивних матеріалів щодо їхнього встановлення та налаштування.

За результатами навчання, слухачі курсу складали тести, за підсумками якого отримали сертифікати, що підтверджують їхні практичні навички у роботі з даною програмою. Викладачі університету, які прослухали курс, також отримали сертифікати, що дозволяють їм викладати навчальні курси по роботі в програмному середовищі «M.E.Doc».

34 (1)

У сучасних реаліях, вільне володіння програмами електронного документообігу та ведення обліку, дозволяє фахівцям бути конкурентоспроможними на ринку праці.

У Черкаській області, саме Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, на основі укладеної угоди про співпрацю з ТОВ «M.E.ДОК», сприяє отриманню студентами відповідних навиків робити у даному програмному середовищі. Така співпраця дає можливість для подальшої підготовки кваліфікованих та затребуваних фахівців з обліку та оподаткування в межах спеціальності 071 Облік і оподаткування.