ЗАКРИТИ

Метою акредитованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньою програмою підготовки магістрів та освітньою програмою підготовки бакалаврів є набуття навичок у сфері документаційно-інформаційного забезпечення адміністративної (управлінської) і правової діяльності фахівцями, здатними вирішувати завдання створення, організації, використання документаційно-інформаційних ресурсів та управління документаційно-інформаційними процесами в установах.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності:

  • Інформаційний консультант;
  • секретар органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • секретар судового засідання;
  • помічник нотаріуса;
  • менеджер (управитель) інформації;
  • адміністратор вебресурсу.