ЗАКРИТИ

svetlova-n-m-700

Свєтлова Ніна Миколаївна

Освіта

У 1995 рр. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю – економіка і управління в побутовому та житлово-комунальному обслуговуванні й міському господарстві, кваліфікація – інженер економіст.

У 1979 рр. закінчила Чернівецький фінансовий технікум за спеціальністю «бюджетний облік», кваліфікація – бухгалтер-фінансист.

У 2000 р. закінчила аспірантуру Харківської державної академії міського господарства зі спеціальності 08.10.01. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Пройшла передзахист дисертації, витяг з протоколу № 8 розширеного засідання кафедри «Економіки будівництва» Харківської державної академії міського господарства від 19 квітня 2006 р.

Стажування (підвищення кваліфікації)

 1. 18-19 листопада  2015 р. регіональний семінар по МСФЗ, який проводила Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України для членів ФПБАУ,  за сприяння Світового банку і Фонду МСФЗ «Викладання МСФЗ на базі  Концептуальних основ» у м.Києві, з метою підвищення кваліфікації членів ФПБАУ.
 2. З 04 по 08 грудня 2017р. практичний семінар на тему: «МСБО та МСФЗ: практика застосування та актуальні зміни» в обсязі 40 ак.годин. свід. №  286-к від 08.12.2017 р.
 3. 31.05. - 08.11.2019 сертифікат №5802 підвищення кваліфікації на тему: «Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування», м.Киїів ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», 180 годин.
 4. 24.01.2020 р. підвищення кваліфікації на тему: «Оптимізація оподаткування за допомогою дисконтування», м.Запоріжжя, Академія онлайн навчання "WebConsulting", 2 години (сертифікат №0120).
 5. 14.02.2020 р. - 17.02.2020 р. вебінар на тему: «Финансоваяо тчетность по МСФО: особенности составления». ALTERRA, Запоріжжя.,онлайн навчання (сертифікат № AT 100543) академ. годин - 10.
 6. 14.08.2020 р. вебінар на тему: Облікова політика підприємства: нюанси складання з урахуванням останніх змін законодавства для цілей.  оподаткування.WebConsulting Академія онлайн навчання, м.Запоріжжя, сертифікат, реєстраційний № 0130, 2 год.
 7. 30.10. - 11.12.2020 сертифікат №38/20 підвищення кваліфікації на тему: «Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності», м.Киїів ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», 180 годин.

Професійне зростання

 1. Інспектор державних доходів Золотоніського райфінвідділу, м. Золотоноша, Черкаської області ,1975- 976 р.
 2. Бухгалтер Черкаського деревообробного комбінату, м. Черкаси, 1979-1981р.
 3. Заступник головного бухгалтера Житлово-експлуатаційного об'єднання Соснівського району, м. Черкаси, 1981-1990 р.
 4. Державний податковий інспектор 1 рангу Державної податкової інспекції м. Черкаси, 1990-1993 р.
  Заступник головного бухгалтера Теплокомуненерго, м. Черкаси, 1993-1997 р.
 5. Доцент кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського Університету економіки і менеджменту, м. Черкаси, 1993-07.02.2020 р.
 6. Ст. викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова з 07.02.2020 р. і по теперішній час.

Професійні громадські організації бухгалтерів

З 1990 р. і по теперішній час членкиня Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, м. Київ.

Наукові інтереси

 • облікова політика підприємства;
 • аутсорсинг роботи бухгалтерії;
 • процеси судово бухгалтерської експертизи;
 • еволюція бухгалтерського обліку;
 • трансформація бухгалтерського обліку в Україні в облік за МСБО і МСФЗ.

Практичний досвід

НДР «Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (державний реєстраційний номер НДР 0119U003951)(01.2019 12.2023.).

Навчальні курси, що викладає: управлінський облік, облік у зарубіжних країнах, міжнародні стандарти обліку і аудиту, облік і звітність в оподаткуванні, судово-бухгалтерська експертиза, облікова політика підприємства.

Вибіркові публікації

Автор 127 наукових робіт, серед них: 4 монографії, наукових статей - 78, 1 навчальний посібник, 44 навчально-методичні роботи.

 1. Ус Г.О., Нечипоренко О.В., Саюн А.О., Свєтлова Н.М. та ін. Фінансовий та управлінський облік. Міжнародний аспект. Навчальний посібник. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. , 2007 р.160 с.
 2. Германенко Л.М., Свєтлова Н.М. Формування облікової політики підприємства щодо необоротних активів в контексті вимог Податкового кодексу України. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph / L.Kindratska, K.Pavlov, L.Shpak, О.Yatsenko [et.al]; edited by V. Yatsenko . Vienna (Austria), 2016. С.166-174.
 3. Свєтлова Н.М. Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні. Strategic Estimations and Vestors of Ukraine’s Social аnd Economic Dvelorment in the Conditions of European Integration and nhe World Partnership: monograph /edited by V.Vatsenko Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 357 р. Великобританія.С. 246-258.
 4. Свєтлова Н.М.Еволюційні процеси професії бухгалтера в Україні// Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. – 332 с. – [Укр., рос., англ., пол.мови]. С.305 -308.
 5. Свєтлова Н.М. Парадигма бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку, управлінський облік як інформаційна основа контролінгу. Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk. Yunona Publishing, New York, USA, 2018.С.466.С.314-323.
 6. Свєтлова Н.М. Модель дистанційної роботи бухгалтерії, ел. на сайті Академії економічних наук України Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 304-312).
 7. Германенко Л.М., Свєтлова Н.М. Удосконалення обліку витрат в умовах адаптації України до міжнародних економічних структур. Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. № 4(40). Хмельницьк: ХЕУ, 2015. С.27-34.
 8. Свєтлова Н.М. Актуальні питання обліку основних засобів та напрями їхнього удосконалення. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. №2 (27).Черкаси, 2019. 166с. С.92-100.
 9. Свєтлова Н.М. Метод виявлення і профілактики порушень, зловживань в процесі судово бухгалтерської експертизи економічний аналіз. Проблеми вдосконалення економіко правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково практичної конференції Черкаси, 26-27листопада 2015 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2015. 232 с.
 10. Свєтлова Н.М. Аутсорсинг бухгалтерських послуг, внутрішнього аудиту, обліку і звітності в оподаткуванні. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 20-21 квітня 2016 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. 388 с. С.183-186.
 11. Свєтлова Н.М. Професія «бухгалтер» в Україні та її майбутнє. Фінансово економічне та обліково аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково практичної конференції 19-20 квітня 2017 р. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. С.140-143.
 12. Свєтлова Н.М. Сучасні виклики для бухгалтерської професії. Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: збірник тез доповідей учасників I Міжнародної науково практичної інтернет конференції. 21 квітня 2017 р., м. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». С.457-458
 13. Свєтлова Н.М. Сучасні елементи еволюції бухгалтерської професії в Україні. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: збірник тез доповідей учасників XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технолог.ун-т. Черкаси, ЧДТУ, 15 травня 2018 р.С.82-83.
 14. Свєтлова Н.М. Еволюція бухгалтерського обліку, взаємозв'язок систем контролінгу та управлінського обліку. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: збірник тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції., присвячена 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка (м.Київ, 07 грудня 2018 р.) Київ: КНЕУ, 2018 р. С.60-61.
 15. Свєтлова Н.М., Очковська Н.С.Удосконалення облікового процесу у системі управління біологічними активами та напрями підвищення ефективності їх використання/ Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. 220 с. (Укр., рос., англ. мови). С.171-173.
 16. Свєтлова Н.М., Котляр С.В. Теоретичні та облікові аспекти наявності та руху готової продукції. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізаці»: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси,: 28 листопада 2019 року. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. С15-17.
 17. Свєтлова Н.М., Германенко Л.М. Трансформація організаційної форми бухгалтерського обліку в Україні під впливом карантинних заходів. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 року. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020.С. 322-325.
 18. Свєтлова Н.М. Дистанційна модель роботи бухгалтерії: нормативно-правове поле. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року. Черкаси Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. 316с., 250-251с.
 19. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/287
 20. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Необхідність організації дистанційних форм праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського і податкового обліків в установах державного сектора. Економіка та суспільство. 2021. № 29. 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/574
 21. Дмитрук Б.П., Германенко Л.М., Cвєтлoва Н.М. Особливості та напрямки забезпечення облікової політики необоротних активів в обліку і оподаткуванні.Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5 УДК 657.4 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/605