ЗАКРИТИ

sushko-n-v-700

Сушко Наталія Валеріївна

Освіта

У 1995 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 1999 році закінчила Черкаський інститут управління, спеціальність «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію економіст, менеджер з маркетингу.

У 2006 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність «Готельне господарство», здобула кваліфікацію магістр з гостинності.

У 2010 році в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію на тему «Історичні місця та розвиток туризму на Черкащині (90-ті роки ХХ століття – початок ХІ століття)» та отримала ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
 

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • Інститут гігієни і медичної екології імені А.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України, сертифікат № 15, «Інновації у готельно-ресторанній справі», 28.10.2015 р., наказ про відправлення на підвищення кваліфікації № 6 від 17.10.2015р.
 • Formation of knowledge economy as the basis for information society» Certificate of participation № 0270, Verona, Itaty, 2019 (180 год).
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права Довідка №235/04 від 26.10.2020. (180 год).

 

Професійне зростання

 • 2006 – 2007 рр. – викладач кафедри туризму Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;
 • 2007 – 2008 рр. – заступник начальника навчально-організаційного відділу Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;
 • 2008 – 2008 рр. – викладач кафедри туризму Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;
 • 2008 – 2010 рр. – старший викладач кафедри туризму Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;
 • 2010 – 2018 рр.  –доцент кафедри менеджменту туризму, готельного та ресторанного бізнесу;
 • 2018 – 2020 рр. – начальник навчально-організаційного відділу;
 • 2020 і до тепер – проректор з навчально-організаційної роботи та доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи за суміщенням. 
   

Наукові інтереси

Готельно-ресторанна справа, інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства, проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства

 

Практичний досвід

Відповідальний виконавець наукової теми «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів». (державний реєстраційний номер 0121U113964).

 

Навчальні курси, що викладає

Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства, Інженерна графіка, Громадське будівництво, Інженерне обладнання будівель, Інноваційні технології у готельному господарстві.

 

Вибіркові публікації

Автор 74 публікацій, у тому числі 18 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор 4 монографій.

 1. Гаврилюк О.В., Гуцалюк О.М., Сушко Н.В. Концепція розвитку готельно-ресторанного господарства, як складової туристичної галузі в умовах високо-конкурентної боротьби. Соціально-економчсний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал Херсонського національного технічного університету, №30(19) 2018, Том2, Частина 1. С.128-132.
 2. Сушко Н.В., Собко А.Б. Research of the modern hotel industry market of Ukraine. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu.  Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph.  Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019.  737 р. Р.300-306.
 3. Сушко Н.В., Сиволап Ю.Ю. Застосування маркетингових технологій у готельному бізнесі. Latest Technologies Of Neoindustrial Transformations: Financial, Legal And Sociological Aspects. Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2020. 380р. Р.362-369.
 4. Гуцалюк О.М., Якушев О.В., Сушко Н.В. Ініціалізація та концепція проєктування підприємств готельного бізнесу в Кіровоградському регіоні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. Черкаси, № 1(28),2020. 230 с.. С.168-178.
 5. Olena Sukach, Svitlana Kozlovska, Nataliy Sushko. Modern management technologies in the hospitality industry. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7 No. 3 (2021) June. P. 168-176. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-168-176 Web of Science.
 6. Сушко Н.В. Сучасні тенденції розвитку гостинної індустрії: проєктний підхід. Економіка та суспільство.2022.№40.URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1468 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-27. 
 7. Чудаєва І.Б., Сукач О.М..Сушко Н.В., Півньова Л.В. Економіка знань у контексті наукового розвитку держави. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. (May, 3–11, 2019, Amsterdam, Netherlands Verona, Italy). С.52-57.
 8. Купрікова С.В. Сушко  Н.В.  Foreign languages (latin in particular) as an essential part in professional education of a lawyer. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет -конференції, м.Черкаси, 28 листопада 2019 р. Черкаси :Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. 260 с. С.214-216. 
 9. Сушко Н.В., Сиволап Ю.Ю. Застосування маркетингових інструментів у готельному бізнесі. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 - 20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020 р. 305 с. С.125-126. 
 10. Сушко Н.В., Півньова Л.В. Каучсерфінг як стиль життя та варіант організації подорожі економ-класу. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: збірник тез та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021.281 с. С.163-165.
 11. Бєлоусова Н. В, Сушко Н. В., Журба І. О., Подолян Я. В. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал Херсонського національного технічного університету, Херсон : ХНТУ, №31 (20) 2018, Т.2, Ч. 1. С. 82-86.
 12. Якушев О., Козловська С., Сушко Н., Подолян Я., Тіхонова І. Удосконалення стратегічного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного бізнесу (англ.). Економіка і організація управління. Журнал Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, № 2 (46) 2022. С. 228-239.
 13. Podolian Y., Sushko N., Tymoshenko I. Fundamentals of legal regulation of tourist activities in Ukraine. Теорія і практика сучасної економіки : матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції : 20 жовтня 2022 р. [Електронний ресурс] / відп. ред. Р. В. Манн ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2022. 199 с. С. 132-133. [Укр., англ., португ мови].