ЗАКРИТИ

sushko-n-v-700

Сушко Наталія Валеріївна

Освіта

У 1995 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальність технологія машинобудування (кваліфікація - – інженер-механік).

У 2006 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельне господарство» (кваліфікація - – магістр з гостинності). У липні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Історичні місця та розвиток туризму на Черкащині (90-ті роки ХХ століття-початок ХХІ століття)».

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • Інститут гігієни і медичної екології імені А.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України, сертифікат № 15, «Інновації у готельно-ресторанній справі», 28.10.2015 р., наказ про відправлення на підвищення кваліфікації № 6 від 17.10.2015р.
 • Formation of knowledge economy as the basis for information society» Certificate of participation № 0270, Verona, Itaty, 2019 (180 год).
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права Довідка №235/04 від 26.10.2020. (180 год).

Професійне зростання

Методист  навчальної частини (1995-2006). З 2006 р. викладач, старший викладач кафедри туризму, з 2010 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Начальник навчально-організаційного відділу (2018-2020). З вересня 2020 року проректор з навчально-організаційної роботи Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Готельно-ресторання сфера, туризм. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів спеціальностей готельно-ресторанна справа та туризм.

Практичний досвід

Науково-дослідна тема «Розвиток готельного господарства та туризму в регіоні» (0109U003947).

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр»: «Інженерна графіка», «Інженерне обладнання будівль» «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства»

Для студентів освітнього ступеня «магістр»: «Інноваційні технології у готельному господарстві», «Кулінарна етнологія»

Вибіркові публікації

 • Сушко Н.В., Купрікова С.В. Recent trends in global hospitality industry. // «Сучасні тенденції розвитку української науки»  / Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 21-22 листопада 2017 р. – С.140-145.
 • Сушко Н.В. Аналіз державного регулювання туристичної галузі // Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] – kollektive Monographie – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. – 421 p. Р.249-258.
 • Сушко Н.В. Системи управління якістю в туристичній сфері // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: збірник тез та доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси : СУЕМ , 2013. - 182 с. – С.104-106. 
 • Сушко Н.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково- практичної конференції, Черкаси, СУЕМ, 2013. - 271 с. – С. 87-88.
 • Сушко Н.В., Купрікова С.В. Competition in lodging industry //    Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. – С.4-5.
 • Сушко Н.В ,Чудаєва І.Б., Сукач О.М., Півньова Л.В. Економіка знань у контексті наукового розвитку держави. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. (May, 3–11, 2019, Amsterdam, Netherlands Verona, Italy).
 • Сушко Н.В. Нормативно-правова складова галузі туризму. // Розвиток європейських стандартів прав і свобод людини в Україні: теорія і практика: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 20-21 листопада 2014 р. – 176 с. - 39-41.
 • Коучинг в готельній індустрії. // Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 15-17 квітня 2015 р. - 232 с. - 172-174.
 • Сушко Н.В., Собко А.Б. Research of the Modern Hotel Industry Market of Ukraine. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. Рр. 300-307.
 • Сушко Н.В., Сиволап Ю.Ю. Застосування маркетингових технологій у готельному бізнесі. Latest Technologies Of Neoindustrial Transformations: Financial, Legal And Sociological Aspects. Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019.