ЗАКРИТИ

podolyan-y-v-700

Подолян Яна Віталіївна

Освіта

1995-2000 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія та народознавство» та отримала кваліфікацію – вчитель історії та народознавства.

2003-2006 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, аспірантура, кафедра політології та культурології

17 листопада 2008 року – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Стажування (підвищення кваліфікації): Білоцерківський національний аграрний університет Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/0000196-18 від 05.04.2018 р. (150 год.)

Професійне зростання

2000-2003 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політології та культурології. Посада: лаборант. Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, написання навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу; розробка та складання навчальних планів; обробка статистичних даних.

2006-2008 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політичних наук та культурології. Посада: викладач Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, викладання профільних предметів на курсах для бакалаврів та спеціалістів, написання кандидатської роботи, наукових статей, тез та навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу.

2008-2018 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політичних наук, культурології та державного управління; в подальшому кафедра державного управління і соціально-політичних наук; в подальшому кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології

Посада: старший викладач (у 2010 -2011 рр. в.о. доцента та доцента)

Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, викладання профільних предметів на курсах для бакалаврів та спеціалістів, а також в магістратурі, написання наукових статей, тез та навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу.

Наукові інтереси

Історія, політична соціалізація молоді, соціальна і гуманітарна політика, політична культура, туризм та готельний бізнес. Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій, серед них 2 монографій, 8 статей, 30 навчально-методичних праць.

Навчальні курси, що викладає

Туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, основи наукових досліджень та інші.

Вибіркові публікації

  1. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Культурологія в системі вищої освіти // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2010. Випуск 183. Частина II. С. 89-93.
  2. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Деякі аспекти розвитку соціального партнерства в системі професійної освіти // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2010. Випуск 176. С. 116-119.
  3. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Молодіжна субкультура як чинник формування особистості // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2011. Випуск 206. С. 99-102.
  4. Іщенко М. П., Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Соціальна і гуманітарна політика – навчально-методичний посібник для студентів, магістрів і слухачів магістратури спеціальності «Державна служба» денної і заочної форми навчання / за ред.. проф. Іщенко М.П. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. 400 с.
  5. Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків: монографія / авт. кол. : В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко [та ін.]; за заг. ред. В.І. Шарого, О.В. Черевка, В. М. Мойсієнка. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 300 с.
  6. Формування та реалізація публічної політики в умовах глобалізації: монографія / авт. кол. : В. І. Шарий [та ін.]; за заг. ред. В. І. Шарого. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 382 с.
  7. Бєлоусова Н. В, Сушко Н. В., Журба І. О., Подолян Я. В. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал Херсонського національного технічного університету, Херсон : ХНТУ, №31 (20) 2018, Т.2, Ч. 1. С. 82-86.