ЗАКРИТИ

landina-a-v-400

Ландіна Анна Валентинівна

Освіта

Закінчила історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького в 2001. Навчалася в аспірантурі відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2001 по 2004 р. Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат юридичних наук у 2005 році. Закінчила юридичний факультет Східноєвропейського університету економіки і менеджменту у 2018 р.

Стажування

 • Курс підвищення кваліфікації з теми «Новелізація кримінального права України» у кількості 94 год. (Центр підвищення кваліфікації викладачів кримінального права, 27-29 листопада, 2019 р., м. Харків);
 • Курс підвищення кваліфікації у кількості 180 год. (кафедра кримінального права та процесу Університету Короля Данила, 21 жовтня-8 листопада, 2019 р., м. Івано-Франківськ).

Професійне зростання

Молодший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2004 по 2010 р. Науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2010 по 2015 р. Старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2015 по теп.час. Доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління і права з 2007 по 2010 рр. Доцент кафедри публічного права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту з 2018 р. по теп. час.

Наукові інтереси

Досліджую проблеми кримінально-правової охорони моральності, забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції, інститут суб’єкта злочину у кримінальному праві. Здійсненюю дослідженя проблем інституту суб’єкта злочину у кримінальному праві, удосконалення законодавства у частині кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину – у відповідності до міжнародних стандартів забезпечення прав та основоположних свобод людини та принципам кримінального права. Планую брати участь у науково-практичних заходах щодо розробки нового Кримінального кодексу України та іншого спрямування; у наданні висновків науково-правової експертизи, читання лекційних курсів, підготовці науково-педагогічних кадрів.

Практичний досвід

 • НДР «Проблеми забезпечення правопорядку засобами кримінальної юстиції  (в контексті європейських стандартів)»  РК 0114U003872; ІІІ кв. 2014 р. − IV кв. 2016 р.
 • НДР «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України» РК реєстрації 0117U002703; І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.

Навчальні курси, що викладає

Кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, інформаційно-правове забезпечення.

Вибіркові публікації

 • Ландіна А., Лисенко О. Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 219-223 («Index Copernicus International») (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Інформаційна безпека як об’єкт злочину // Правова держава, Випуск 27. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. С. 354-361 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Суб’єкт злочинів проти інформаційної безпеки за кримінальним законодавством України // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. Випуск 2(7) / 2016. С. 179-186 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні // Правова держава. Вип. 28. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2017. С. 348-357. (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Забезпечення прав суб’єкта злочину принципами кримінального права // Судова апеляція. – 2017. - № 1 (46). – с. 66-73 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Відповідальність спеціальних суб’єктів злочинів за кримінальним законодавством України: узгодженість із принципами кримінального права. Правова держава. Випуск 29. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. – с. 281-288 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Проблеми законодавчого забезпечення поняття спеціального суб’єкта злочину. Судова апеляція. – 2018. - № 2 (51). – с. 47-54;
 • Ландіна А. В. Спеціальний суб’єкт злочину: порівняльно-правовий аспект. // Вісник Асоціації кримінального права України. - Електронне наукове видання. - Випуск 1(10) / 2018. – с. 54-63 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Історія становлення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину. Судова апеляція. 2019. № 1. С. 25-31 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А.В. Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами Загальної частини КК України. АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Випуск 10. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 325-336 (0,5 обл.-вид.арк.);
 • Ландіна А., Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб’єкта злочину.  Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5 (106). 2019. С. 117-124 (0,5 обл.-вид.арк.)

Монографії, підручники, навчальні посібники

Ландіна А.В. Забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції // Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції : монограф. /кол. авт. К.: Національна академія прокуратури України, 2017.  С. 157- 210 (3 обл.-вид.арк.)