ЗАКРИТИ

kuznecova-l-v-700

Кузнецова Людмила Валеріївна

Освіта

У 1998 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» з присвоєнням кваліфікації – Юрист. У 2005 році отримала диплом магістра права Міжрегіональної Академії управління персоналом.

У період з 2011 року по 2014 рік  навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) по спеціальності «Право» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У жовтні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (ХVІІІ – початок ХХІ століття)», у Спеціалізованій Вченій раді Д 08.727.04 при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • Черкаський державний технологічний університет - атестація щодо володіння державною мовою (Посвідчення від 10 квітня 2019р.);
 • «STEM-ОСВІТА: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти» Свідоцтво № ADV-181053- PSI, від 26.11.2021р. (180 годин / 6 кредитів);
 • Certificate of participation in the scientific and pedagogical internship «Modern methods and means of training future lawyers» november 14 – December 25. Total 180 theaching/ working hours, 6 credits ECTS;
 • навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Сертифікат СС 38282994/5344-22, від 11.01.2023р. (8 годин / 0,2 кредита).

Професійне зростання

Викладач, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2001-2008 рр.). З 2008 по 2018 рр. заступник завідуючого кафедрою цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. В 2011 році присвоєно, а в 2016 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліста вищої категорії». З 2022 року – спеціаліст вищої категорії.

2018 - 2019 рр. доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. З вересня 2019 року доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

З лютого 2021 по березень 2023 року – завідувач кафедри публічного та приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа  Аблязова. В березні 2023 року призначена т.в.о. декана факультету права та гуманітаристики.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 р. № 1166 присвоєно вчене звання доцента кафедри публічного та приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Історія права, трудове право, екологічне право.

Практичний досвід

З 1998 по 2001 рр. юрисконсульт з виконанням обов’язків старшого інспектора відділу кадрів ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ  - МОНОЛІТ» (м. Сміла).

З вересня 2017 року членкиня Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ» (довідка № 87 від 22.09.2022р.)/

Членкиня Черкаської обласної організації Спілки юристівУкраїни (посвідчення № 97 від 30 квітня 2021р.)

Навчальні курси, що викладає: Медіація у професійній діяльності юриста, Цивільне право, Трудове право, Основи римського цивільного права, Юридична деонтологія.

Вибіркові публікації

Автор понад 180 публікацій та 1 монографії. Має п’ять свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір.

 • Кузнецова Л. Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVІІІ-початок ХХІ століття): монографія. Черкаси, 2021. 230 с.
 • Кузнецова Л.В. Ґенеза громадських організацій охорони навколишнього природного середовища. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 4. С. 26-28.
 • Кузнецова Л.В., Миколенко В.А. Організаційно-управлінські елементи кадрової безпеки (виклики трудових правовідносин). Приватне та публічне право. 2020. № 1. С.46-49.
 • Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Особливості укладення цивільних договорів за звичаєвим правом. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 2. С.12-14.
 • Горбаченко Ю.М., Панімаш Ю.В., Кузнецова Л.В. Ґенеза законодавчого унормування відносин у сфері цивільного захисту. Юридичний електронний науковий журнал. 2021. №2. С. 12-15.
 • Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку робочого часу та часу відпочинку як інституту трудового права. Юридичний електронний науковий журнал. 2021. №3. С.27-30.
 • Vitalii M. Cherneha , Oleh V. Fedorchenko, Luydmila V. Kuznetzova, Olena A. Kaminska y Sergіі V. Bezpalko Family Rights of the Child and Their Legislative Support. Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 39. Nº 71. Р. 165-179.
 • Кузнецова Л.В., Литвиненко А.О. Historical and legal outline of the problem of environmental protection. Науковий вісник ДДУВС. 2021. Спеціальний випуск № 2. C. 433-441.
 • Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Методологічні засади формування сучасної галузі трудового права. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 1. С. 38 – 40.
 • Кузнецова Л.В., Пасинчук К.М. Окремі етапи становлення поліцейських органів як органів громадського правопорядку (історико-правовий аспект). Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 2. С. 22-25.
 • Кузнецова Л.В., Горбаченко Ю.М., Пасинчук К.М. Водно-екологічна безпека як складовий елемент Національної безпеки України. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 4. С. 225-228.
 • Кузнецова Л.В., Горбаченко Ю.М., Пасинчук К.М. Механізм соціального захисту як окрема складова трудових правовідносин осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС). Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 8. С. 179-182.
 • Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Особливості оплати праці за звичаєм правом. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 10. С. 747-750.
 • Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Історія становлення організації колективного управління авторськими правами. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 9. С.43-46.
 • Кузнецова Л.В. Місце колективного управління майновими правами в сучасних умовах євроінтеграціного процесу в Україні. Нове українське право. 2022. Випуск 6. Т.1. С. 228-234.
 • Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Особливості правового регулювання авторського права в Сполучених Штатах Америки (історико-правове дослідження). Юридичний електронний науковий журнал. 2023. № 1. С.118-121.