ЗАКРИТИ

koval-v-v-700

Коваль Віталій Володимирович

Освіта

У 1999 році закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут, факультет електронних технологій, спеціальність радіотехніка.

В період 1999 2002 р. навчався у аспірантурі Черкаського інженерно-технологічного інституту.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію технічних на тему «Моделі та методи поліноміального оцінювання параметрів сигналів на фоні мультиплікативних та адитивно-мультиплікативних завад» у Черкаському державному технологічному університеті у Спеціалізованій вченій раді К.73.052.01.

У 2016 отримав звання доцента кафедри економічної кібернетики в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 06.07.2013 р. (72 год.)). 

Професійне зростання

Асистент, викладач кафедри радіотехніки Черкаського державного технологічного університету (2002-2005 рр.). Заступник завідувача кафедри економічної кібернетики Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (СУЕМ) у період 2010-2012 рр. Проректор із зовнішніх зв’язків СУЕМ (2012 2014 рр.). Доцент кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, за сумісництвом (2015-2018 рр.).

В період 2015 2019 член Спеціалізованої вченої ради К.73.052.01 Черкаського державного технологічного університету.

З серпня 2020 року проректор з адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Інформаційні системи в управлінні, системи прийняття рішень, управління якістю . Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів економічних спеціальностей.

Практичний досвід

Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту (2005-2010 рр.), заступник голови керівник апарату (2014-2016 рр.), перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації (2016-2018 рр.). Член Наглядової ради Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (2016-2018 рр.).

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Математичні методи і моделі ринкової економіки, Моделювання в управлінні соціально-економічними процесами, Багатокритеріальні моделі в управлінні, Ризик-менеджмент у фінансовій сфері, Стохастичні моделі в управлінні, Управління ризиком у реальному секторі економіки, Аналітика великих даних.

Вибіркові публікації

Автор 40 публікацій, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор патенту України на корисну модель (МПК G06F7/58 / № 66412).

  1. Коваль В.В., Манькута Я.М. Модель забезпечення інформаційної безпеки процесу управління конкурентоспроможністю ринкової діяльності підприємства. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr, 2020. 380 р. (Рр. 197–209). 
  2. Коваль В.В., Манькута Я.М. Онтологічне моделювання моніторингу бізнес-процесів управління діяльністю ВНЗ для підвищення показників оцінки якості надання освітніх послуг. Регіональна економіка та управління: Науково-практичний журнал. Запорожжя, 2015. № 3 (06). С. 119-122. 
  3. Коваль В.В., Манькута Я.М., Джолохава Дж. Подходы к моделированию учебного интерактивного материала для smart-образования. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Сер.: Економіка і менеджмент. Черкаси, 2015. №2 (19). С. 135-145. 
  4. Коваль В.В., Манькута Я.М. Управління якістю надання освітніх послуг у інформаційно-аналітичної системі ВНЗ. Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання 2015. № 8. 
  5. Коваль В.В. Методика оцінювання результативності впровадження та використання системи управління якістю у ВНЗ. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання 2015. № 4. 
  6. Коваль В.В. Основні передумови державного та мікроекономічного антикризового регулювання. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання 2015. № 6. 
  7. Опаленко А.М., Манькута Я.М., Коваль В.В. Сучасні методи автоматизації навчального процесу в ВНЗ. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Сер.: Економіка і менеджмент. Черкаси, 2016. №1 (20). С. 44-56.