ЗАКРИТИ
Випуск 7 липня 2018 р. – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «молодший спеціаліст»