ЗАКРИТИ
Випуск 23 липня 2015 р. – освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «спеціаліст»