ЗАКРИТИ
Випуск 15 березня 2016 р. – освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «магістр»