ЗАКРИТИ
Випуск 14 липня 2017 р. – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «молодший спеціаліст»