ЗАКРИТИ

Сучасні реалії потребують підготовки висококваліфікованих фахівців за всіма галузями економіки. Саме з даною метою у вересні 2020 року у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова було створено Факультет економіки і менеджменту.

Основною перевагою факультету є підготовка фахівців за найбільш прогресивними, сучасними та затребуваними спеціальностями на ринку праці з використанням новітніх технологій.

Підготовка майбутніх фахівців відбувається на двома освітніми рівнями: магістр та бакалавр; в очній, заочній та змішаній формах навчання.

До складу факультету входить три випускові кафедри:

  1. «Економіки, обліку і оподаткування»;
  2. «Маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування»;
  3. «Менеджменту і адміністрування».

 

Галузі знань, спеціальності та освітні програми Факультету економіки і менеджменту

fakultet-ekonomiku-i-menedjmentu-15

Основною місією факультету є підготовка фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку та суспільних трансформацій. Відтак, отримання теоретичних навичок студенти реалізують під час проходження практики та відвідування профільних установ (фото Афіша, ЦНАП, Фотоприлад).

Співпраця з провідними фаховими установами та організаціями дозволяє отримати практичні навички на реальних прикладах, зокрема шляхом:

  • проходження виробничої практики;
  • написання наукових робіт, тез, статей;
  • презентації здійснених досліджень та розроблених пропозицій на науково-практичних конференціях.

Відповідно до місії, науково-педагогічні працівники факультету, постійно проходять підвищення кваліфікації, відвідують різноманітні тренінги та науково-практичні заходи, що дозволяє викладачам бути в тренді сучасних вимог та сформувати інноваційні інструменти навчання студентів. Освітній процес забезпечують доктори та кандидати економічних наук, викладачі-практики.

 Значна увага на факультеті приділяється організації дозвілля студентів.