ЗАКРИТИ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Освітньо програма: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Спеціалізація: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту, технік-механік

Термін навчання:

на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

Форма навчання:

денна та заочна

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту» студенти захищають кваліфікаційну роботу.

Освітній процес передбачає опанування широкого спектра навчальних предметів: загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки, а також дисциплін професійної і практичної підготовки.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Правила і безпека дорожнього руху», «Електрообладнання автомобілів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології виробництва та  ремонту автомобілів», «Діагностика автомобілів» та інші.

Під час навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують сучасне технологічне та діагностичне обладнання.

Випускники спеціальності вміють здійснювати технічне обслуговування та ремонт автомобілів, капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів, контролюють виконання графіків проведення контрольно-діагностичних оглядів, забезпечують якість і кількість автомобілів на лінії, контролюють правильність технічної експлуатації автомобілів водіями.

Основні посади, на яких може працювати випускник після закінчення навчання :

  • механік автомобільної колони;
  • механік з ремонту транспорту;
  • механік дільниці;
  • механік цеху;
  • механік виробництва;
  • технік-конструктор (механіка);
  • технік-технолог (механіка);
  • технік з підготовки виробництва;
  • майстер виробничого навчання водінню.

Здобуваючи освіту у нас, ви оволодієте знаннями, навичками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів і навчитеся використовувати свій творчий підхід у вирішенні практичних завдань, успішно керувати сучасним складним автомобільним господарством.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.