ЗАКРИТИ

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітня програма  Маркетинг

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з маркетингу 

Термін навчання:

на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців

на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців

Форма навчання

денна та заочна

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є: «Комерційна діяльність», «Комерційне товарознавство», «Фінансовий облік», «Комунікаційна діяльність», «Інфраструктура товарного ринку», «Ринкові дослідження», «Підприємницька діяльність», «Ціноутворення, «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності», «Менеджмент», «Маркетинг», «Податкова система», «Логістика», «Реклама і стимулювання продажу», «Товарна політика підприємства».

Фаховий молодший бакалавр з діджитал маркетингу розробляє тактичні та оперативні плани комерційної діяльності (планує потреби підприємства в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах; обсяг випуску і збуту продукції, її асортимент та ціну, рекламну діяльність), розраховує потреби підприємства в матеріальних ресурсах (обґрунтовує обсяги та показники діяльності підприємства; напрями та засоби розширення ринків збуту; укладання комерційних угод на виробництво і постачання), аналізує резерви виробництва.

Основні посади, на яких може працювати фаховий молодший бакалавр з діджитал маркетингу:

  • керівник виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі;
  • начальник сектору з організації збуту та постачання товарів;
  • заступник начальника відділу маркетингу;
  • представник із реклами;
  • комерційні та торгові агенти;
  • товарознавець;
  • агенти з комерційного обслуговування і торгівельні брокери;
  • помічник начальника відділу логістики транспортного підприємства.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.