ЗАКРИТИ

dmytruk-b-p-700

Дмитрук Борис Пахомович

Освіта

Закінчив Луганський сільськогоспо­дарський інститут (1963р.), бухгалтер-економіст. Кандидат економічних наук з 1972р., спеціальність 08.594 – Економіка, організація і планування сільського господарства. Захист дисертації на тему: «Собівартість продукції тепличного овочівництва та резерви її зниження» відбувся у Харківському сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва. У 1975 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, у 2004р. – професора кафедри економіки.

Стажування

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»: Свідоцтво СК№02139133/009872-21 про стажування з проблеми «Науково-педагогічна діяльність у контексті сучасних викликів» за програмою обсягом 180 год. (6 кредитів), з 18.01.2021р. по 26.02.2021р.

Професійне зростання

Протягом 1963-1964 рр. працював заступником головного бухгалтера Гуляйпільської птахофабрики Гуляйпільського району Запорізької області, потім секретарем партійного комітету птахофабрики (1965-1966).

З 1966 по 1973 рік аспірант, доцент кафедри бухгалтерського обліку Луганського сільськогосподарського інституту. З 1979 по 1985 – доцент кафедри економіки Уманського сільськогосподарського інституту; 1985-2002рр. – завідувач кафедри економіки; 2003-2007рр. – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. З березня 2007 р. – завідувач кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси). Протягом 2007-2011рр. – начальник департаменту управління магістерськими та аспірантськими програмами СУЕМ. У 2011 році переведений на посаду професора кафедри обліку і аудиту (з 2017р. – кафедри обліку і оподаткування СУЕМ). Протягом 2019-2020рр. працює у Харківському торгівельно-економічному коледжі. З січня 2021р. – професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Заслужений економіст України (2004). Відмінник освіти України (1999, 2003 рр.). Нагороджений грамотами Міністерства сільського господарства України (1994), Міністерства аграрної політики України (2003), відзнакою - нагрудним знаком «Кращий за професією» (2004).

За внесок у соціально-економічний розвиток України, підтримку і зміцнення держави за поданням громадсько-консультативної ради та редакції альманаху «Енциклопедія «Кращі люди України» нагороджений дипломом редакції альманаху (2009).

В період з 1992 р. по 2016 р. під керівництвом Дмитрука Б.П. захистили кандидатські дисертації 12 аспірантів та здобувачів.

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Наукові інтереси

Інвестиційні процеси, антикорупційна політика, економічні реформи в Україні, зовнішньоекономічна діяльність, організація обліку.

Навчальні курси, що викладає

Організація бухгалтерського обліку, судово-бухгалтерська експертиза.

Вибіркові публікації

Автор 250 наукових робіт (серед них участь у 5 колективних монографіях), 27 науково-методичних посібників, трьох навчальних посібників з грифом МОН України.

 1. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: навч. посіб. К. : Либідь, 2001.  344 с.
 2. Дмитрук Б.П. Спільне підприємництво в сільському господарстві : навч. посіб. / Б. П. Дмитрук, Н. Я. Пітель, С. М. Підзигун. К. : Центр учбової літератури, 2007. 228 с.
 3. Дмитрук Б. П., Мельник О. Ю. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ // Економіка і держава. К., 2015.  №1. С. 63-67.
 4. Дмитрук Б.П., Свєтлова Н.М. Особливості та проблеми комерціалізації обліку комунальних послуг як складова енергозабезпечення. Ефективна економіка. 2014. №10. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3444С.
 5. Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу. // Монографія. Strategic estimations and vestors of ukraine’s social fnd economic dvelorment in the conditions of European integration and nhe world partnership: Monograph/edited by V.Vatsenko.Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017.С. 18-34.
 6. Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивація, тенденції та наслідки для країни // Журнал «Економіка і держава». Київ, 2018.С. 4-11.
 7. Дмитрук Б.П., Гудзенко Г.М., Кривошеєва Н.М. Використання досвіду антикорупційної політики – важлива передумова ефективного розвитку економіки України // Вісник Харківського торгівельно-економічного коледжу. Харків, 2020. С. 12-17.
 8. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/287
 9. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Необхідність організації дистанційних форм праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського і податкового обліків в установах державного сектора. Економіка та суспільство. 2021. № 29. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/574
 10. Дмитрук Б.П., Германенко Л.М., Cвєтлoва Н.М. Особливості та напрямки забезпечення облікової політики необоротних активів в обліку і оподаткуванні.Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5 УДК 657.4 
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/605