ЗАКРИТИ

danilova-n-o-500

Данилова Ніна Олександрівна

Освіта

Закінчила філософський факультет Ленінградського гос. Університету ім. А.А. Жданова в 1970.

Навчалася в аспірантурі філософського факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат філософських наук у 1982р.

Стажування

Викладач кафедри марксизму-ленінізму Горлівського педінституту іноземних мов. 1970-1977. Ст. викладач кафедри філософії Кіровоградського педінституту ім. А.С. Пушкіна 1980 - 1982.

У 1991 отримала вчене звання доцента. 1984 - 1992 доцент кафедри філософії і наукового комунізму Черкаського політехнічного інституту. З 1992 доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін СУЄМ.

Наукові інтереси

Гуманістика, соціальна філософія,  етнологія, філософські проблеми  та гуманістичні аспекти соціально-політичних процесів. Викладає нормативні курси та спецкурси «Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Філософські проблеми в умовах світу, що змінюється».

Має 40 публікацій. Участь у двох колективних монографіях. Розроблено 80 навчально-методичних посібників.

Навчальні курси, що викладає

Філософія,  логіка, соціологія, політологія, психологія, культурологія, етика та естетика.

Вибіркові публікації

  1. Данилова Н.О. Самовдосконалення особистості в умовах соціальної нерівності.-  Управлінські компетенції викладача вищої школи. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Нац. пед. університет ім. М.П. Драгоманова- 14-15 березня.- Київ.- 2014.- с.224-226
  2. Данилова Н.О. Молодь як соціальний прошарок і суб`єкт освіти.-  Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект.( до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка).- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю - Черкаси.- 2014.- с.54-59
  3. Данилова Н.О.  Нормативні регуляції економічної поведінки в умовах економічної нерівності.- Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика.- Черкаси.- 2014.
  4. Данилова Н.О. Ідентичність як нераціональна опора свідомості.- Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави: питання теорії і практики.-  Всеукраїнська науково-практична конференція 24-25 листопада.- СУЄМ,  Черкаси.- 2017
  5. Данилова Н.О. Нові ідеології колективної поведінки.- Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу .- Науково-практична інтернет конф //Соціально-гуманітарний вісник.-  sgvisn@gmail.com. – 2018.
  6. Данилова Н.О. Н.О. Популізм і націонал –кар`єризм - Всеукраїнська науково-практична конференція 24-25 листопада.- СУЄМ,  Черкаси.- 2018
  7. Данилова Н.О. До питання про цінності в етиці бізнесу - Всеукраїнська науково-практична конференція 18-19 квітня.- СУЄМ,  Черкаси.- 2019. – с.198-199
  8. Данилова Н.О., Бойко Я.В.  Розділення праці і структура зайнятості  у східних слов`ян  центральних губерній  Північного  Причорномор`я  на рубежі ХІХ – ХХ ст.// Аркасівські читання: Гуманітарні дослідження в Європі на сучасному етапі розвитку науки.- Матеріали Х Міжнародної конференції 1-2 червня 2020р..- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського.- 2020.- с.37-51.
  9. Данилова Н.О. ,Бойко Я.В. Формування етнічного складу населення Південної України  (кінець ХУІІІ – ХІХ ст.)  // Український історичний журнал.- К.,Наук. Думка 1992.- №9.- с.54-65.