ЗАКРИТИ

ablyazov-d-e-700.jpg

Аблязов Денис Едуардович

Освіта

У 2002 р. закінчив Черкаський інститут управління за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію – бакалавр з права.

У 2005  р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародне право» та отримав кваліфікацію – магістр міжнародного права.

Кандидат юридичних наук з 2009 року.

Професійне зростання

Помічник юрисконсульта Черкаського інституту управління (2000-2002 рр.), викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2005-2007 рр.).

Проректор з регіональних структурних підрозділів, заступник директора юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2007 – 2009 рр.), віце-президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2009-2019 рр.).

З 2020 року – віце-президент Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Стажування за освітньою програмою «Актуальні проблеми медіації в професійній діяльності юриста»  (Сертифікат № 21 від 19 вересня 2021 року).

Наукові інтереси

конституційне право зарубіжних країн, сучасні проблеми конституційного права, захист прав громадян.

Практичний досвід

Відповідальний керівник науко-дослідної роботи на тему: Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія і сучасність (0121U112062).

З вересня 2017 року член Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ» (Довідка № 88 від 22 вересня 2022 року).

Навчальні курси, що викладає: конституційне право України, міжнародне публічне право та право Європейського Союзу, права свободи і обов’язки людини (ґендерний ракурс), імплементація норм міжнародного права у правову систему України, практика Європейського суду та його вплив на матеріальне і процесуальне право України,

Вибіркові публікації

Автор більше 30 публікацій.

 1. Аблязов Д.Е.  Поняття та законодавче забезпечення конституційного права людини на самозахист. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С.79-83.
 2. Аблязов Д.Е. Принципи верховенства Конституції: монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2021. 182 с.
 3. Аблязов Д.Е. Щодо проблематики тлумачення верховенства принципу Конституції в сучасній теорії конституціоналізму. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 54-57.
 4. Аблязов Д.Е. Структурно-функціональний метод обґрунтування принципу верховенства Конституції. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 41-44.
 5. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Місце і роль юридичної клініки в підготовці майбутній юристів. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 22 квітня 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. С.20-21.
 6. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Насилля в сім’ї – новий соціальний виклик. Життєві перспективи особистості у посттравматичному світі. Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару (м. Черкаси, 11-13 травня 2021 р.) : Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 2021. С. 7-11.
 7. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Щодо проблеми запобігання домашньому насильству спеціальними підрозділами Національної поліції. Проєктування безпекового середовища громад. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 2 липня 2021 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Київ : ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2021 С. 245-246.
 8. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Місце міжнародної організації праці в розвитку міжнародного трудового права. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф., м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р. / за заг. Ред. Б. Р. Стецюка. Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. С.181-182.
 9. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Сучасний підхід до тлумачення принципу верховенства Конституції. Правовий дискурс: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти.  – Черкаси : Видавець Третяков О. М., 2021. С. 46-47.
 10. Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності органів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С.229 – 232.
 11. Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Щодо питання відмежування кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.210 та 211 КК України від адміністративного правопорушення. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С.453 – 456.