ЗАКРИТИ

Всеукраїнська студентська конференція на факультеті іноземних мов ТНПУ

Всеукраїнська студентська конференція на факультеті іноземних мов ТНПУ

«Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів» на факультеті іноземних мов ТНПУ

У рамках святкування 30-ї річниці заснування факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів» 16 жовтня 2023 р. ініційована кафедрою теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В.Гнатюка, факультетом романо-германської філології Київського університету ім. Бориса Грінченка та кафедрою англійської філології та перекладу Житомирського державного університету ім.Івана Франка.

Участь у конференції взяли 167 осіб з 22 ЗВО України (13 областей, в цілому), серед яких 134 особи були активними учасниками події, а 33 – слухачами. 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова представляла наша студентка третього курсу спеціальності 035 «Філологія» Ірина Малка (гр. ПР-11) з доповіддю “ISSUES OF TRANSLATING CULTURALLY CHARGED TEXTS” (наук. керівник – зав. кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, к.п.н., доцент Світлана Купрікова).

Студенти мали змогу обговорити актуальні проблеми з історії перекладу та перекладацької думки; теорії та практики художнього та галузевого перекладу; міжкультурної комунікації в перекладі; актуальні проблеми сучасних філологічних студій; теоретичні та прикладні аспекти методики навчання іноземних мов та перекладу в умовах сьогодення, а також поспілкуватись зі своїми колегами з інших університетів та почерпнути чимало нової інформації про питання, які цікавлять їх найбільше.

Пишаємося нашими студентами та бажаємо наснаги у подальших наукових розвідках!