ЗАКРИТИ

СУЕМ уклав угоду про співпрацю з федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України

СУЕМ уклав угоду про співпрацю з федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України

27 квітня 2018 року Східноєвропейський університет економіки та менеджменту та Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) підписали угоду про наукове співробітництво та організацію взаємовідносин.

Предметом домовленостей є налагодження i всебічне розширення співробітництва у галузі професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності.

Угода ініційована кафедрою економіки, обліку і оподаткування та базується на наявному досвіді співробітництва кафедри з ФПБАУ у виконанні спільних проектів, проведенні науково-дослідних робіт, проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, тощо.

Угода спрямована на взаємне сприяння сторін щодо організації підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Облік і оподаткування», докторів філософії та докторів наук, на виконання спільних науково-дослідних робіт, програм і проектів.

Згідно з угодою, сторони в межах компетенції та повноважень здійснюють наукове співробітництво та організацію взаємовідносин у таких напрямах:

- підготовка кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії, докторів наук), а також бакалаврів і магістрів з обліку і оподаткування за видами навчального процесу;

- проведення наукових, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, а також розробка науково-обгрунтованих підходів до розв’язання екологічних, економічних і соціальних проблем у державі;

- спільна розробка науково-дослідної тематики;

- створення спільних авторських колективів для підготовки монографій, підручників, посібників та ін.;

- експертиза науково-дослідних робіт, рецензування наукових статей, монографій, навчальних посібників.