ЗАКРИТИ

Розвиток художньо-творчих здібностей студентів

Розвиток художньо-творчих здібностей студентів

В Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова студенти спеціальності 022 "Дизайн", крім традиційних загальноосвітніх дисциплін, які здаються звичними методами тестів, екзаменаційних білетів та опитувань, звітують з творчих дисциплін ще й так званими переглядами, де виставляють всі практичні роботи, виконані на протязі семестру.

Наприклад, 13 червня пройшов перегляд робіт студентів групи ДЛ-31 з дисциплін "Композиція" та "Кольорознавство".
Це основні, базові, дуже важливі дисципліни для майбутнього дизайнера, бо без знань законів і прийомів композиції і створення гармонійних колористичних рішень для тих чи інших потреб, не може бути створений ніякий об'єкт дизайну чи мистецтва.