ЗАКРИТИ

Підписання пролонгації угоди 20 річної співпраці

Підписання пролонгації угоди 20 річної співпраці

29 квітня 2021, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова і Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) підписали пролонгацію до угоди 20 річної співпраці

29 квітня 2021, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова і Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), єдина організація в Україні, яка представляє професію бухгалтера і аудитора на міжнародному рівні: є членом Міжнародної федерації бухгалтерів, засновником та членом Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів та аудиторів, має угоди про співпрацю з багатьма професійними організаціями Європи, підписали пролонгацію до угоди 20 річної співпраці, в якій сторони зобов’язались підтримувати ділові стосунки та вживати усіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку співробітництва для досягнення зазначених в угоді цілей.

Угода базується на багаторічному досвіді співробітництва кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова та ФПБАУ. За 20 років співпраці ФПБАУ завжди підтримувала університет, викладачів і студентів: підручниками, підвищеннями кваліфікації, тренінгами, семінарами, високопрофесійними заходами.

Викладачі і студенти СУРА є членами ФПБАУ.

Угода спрямована на взаємне, у межах компетенції, сприяння Сторін щодо організації підготовки бакалаврів і магістрів напряму 071 «Облік і оподаткування», докторів філософії та докторів наук, на виконання спільних науково – дослідних робіт, програм і проектів.