ЗАКРИТИ

Підписання Меморандуму

Підписання Меморандуму

11 жовтня 2021 на базі Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова відбулося урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Багатопрофільним регіональним центром професійної освіти у Черкаській області, Східноєвропейським університетом імені Рауфа Аблязова та Фаховим коледжем Університету.

Сторони, усвідомлюючи спорідненість завдань, необхідність спільних дій, спрямованих на поліпшення партнерських відносин, актуалізації зусиль у розбудові сучасного освітнього простору та забезпечення реалізації права здобувачів освіти на її безперервність та доступність, домовилися про новий формат взаємодії, що продиктований викликами сучасного стану освіти та запитами суспільства.

img_3605

Документ про наміри подальшої взаємодії у галузі було підписано ректором Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова Чудаєвою Ією Борисівною, директором Фахового коледжу Новак Анною Валеріївною та директором БРЦПО у Черкаській області - Кошолапом Станіславом Васильовичем.

img_3602

Керівниками закладів було прийнято рішення про спільну реалізацію інформаційних, виховних, культурно-мистецьких заходів у галузі освіти, проведення науково-практичних конференцій, форумів, семінарів із залученням провідних експертів, фахівців-практиків.
Разом з тим, договором передбачено забезпечення наукового консультування БРЦПО у Черкаській області представниками професорсько-викладацького складу Університету та Коледжу, а також залучення учнів БРЦПО у Черкаській області до освітнього, культурно-масового процесу Університету та Коледжу, зокрема: участі у лекційному процесі, конференціях, засіданнях «круглих столів» та заходах студентського самоврядування.

Одним із ключових векторів взаємодії, що визначені Меморандумом, виступає забезпечення безперервності здобуття освіти випускників БРЦПО у Черкаській області на рівні фахової передвищої освіти за освітньо-професійними програмами Фахового коледжу та на рівні вищої освіти за освітніми програмами Університету.

Директорка Фахового коледжу Анна Новак наголосила на першочерговій потребі об’єднання зусиль і можливостей закладів у забезпеченні реалізації парадигм принципу безперервності здобуття освіти, а також перспективі потужної взаємодії у реалізації інформаційних, виховних, культурно-мистецьких заходів.

«Упровадження ініціатив, направлених на посилення співпраці з метою досягнення високих якісних показників теоретичних та практичних навичок здобувачів освіти усіх освітніх рівнів, – як зазначив директор БРЦПО у Черкаській області Станіслав Кошолап, – належить до кола наших першочергових пріоритетів».