ЗАКРИТИ

Оголошено конкурс есе на тему “Що я можу зробити для України”

Оголошено конкурс есе на тему “Що я можу зробити для України”

Молодіжний ресурсний центр та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації оголошують конкурс есе на тему “Що я можу зробити для України”.

Мета конкурсу:

- стимулювати студентів до поглибленого вивчення пріоритетних напрямків оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні;

- поліпшити інформованість та компетентність з питань формування повноцінної та консолідованої молодіжної еліти як генератора національної свідомості;

- отримати нові знання щодо сучасного процесу державотворення, який включає культурні, економічні, політичні та інші чинники;

-  популяризувати консолідуючу національну ідею;

- усвідомити проблеми оптимізації державного устрою в Україні та роль молоді щодо їх вирішення;

- мотивація молоді до державної служби.

Учасники конкурсу: студентська молодь Черкащини

Термін проведення конкурсу:

21 березня – 21 квітня 2016  року – збір есе;

27 квітня – публічний захист робіт;

29 квітня – підведення підсумків;

3 травня – оголошення переможців;

травень 2016 року– екскурсія до міського виконавчого комітету м. Черкас (зустріч з міським головою), екскурсія до Черкаської обласної ради та до Верховної Ради України.

Вимоги до оформлення есе:

обсяг до 5 сторінок (ф. А 4);

шрифт – Times New Roman;

кегль – 14;

міжрядковий інтервал – 1,5;

мова – українська.

Структура есе: 

- вступ (висвітлення проблематики);

- основна частина (наведення прикладів вирішення проблеми);

- висновки

Тематика есе:

1) економічна;

2) екологічна;

3) культурно-патріотична;

4) соціальна;

5) наукова (освітня).

При оцінюванні есе буде враховуватись: відповідність вказаній тематиці; повнота розкриття теми; ступінь самостійності у розкритті теми; творчий підхід; актуальність висловлених позицій; приклади власної діяльності; рівень висновків; охайність оформлення.

Вимоги до подачі робіт

Роботи подаються в електронному вигляді на електронну адресу mrc.ck.ua@gmail.com із зазначенням теми листа «Що я  можу зробити для України» та в паперовому вигляді до Черкаського молодіжного ресурсного центру за адресою: вул. Смілянська 23, оф. 26-28 (2 поверх).

При подачі кожної окремої роботи на титульній сторінці вказати ПІБ, навчальний заклад, спеціальність, курс, телефон.

Нагородження переможців

Переможців конкурсу нагороджує Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації.

 

За інформацією Молодіжного ресурсного центру