ЗАКРИТИ

Меморандум про співпрацю з КНЕУ ім. В. Гетьмана

Меморандум про співпрацю з КНЕУ ім. В. Гетьмана

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана підписали Меморандум про співпрацю.

Метою цього Меморандуму є здійснення навчальної, наукової та практичної діяльності у сфері вищої освіти (зокрема - зі спеціальності 073 «Менеджмент») шляхом дієвої співпраці, обміну інформацією та досвідом.

Сторони домовились про обмін інформацією та досвідом в галузі освітньої та науково-дослідної діяльності, проєктів та програм, організацію взаємних візитів, ділових зустрічей для ознайомлення та вивчення досвіду роботи ЗВО. Заклади згодились на спільну організацію та проведення наукових досліджень з проблем і тем у яких зацікавлені сторони, а також проведення двосторонніх науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, майстер-класів, колоквіумів і семінарів з певних наукових та освітніх проблем та залученню здобувачів освіти до зазначених заходів.

Науково-педагогічні працівники Сторін можуть залучатися до проведення навчальних занять, здійснення наукового керівництва/консультування аспірантів, рецензування наукових робіт, експертної оцінки навчально-методичних та науково-дослідних робіт.

335577 (2)

Окрім того, Меморандум дає можливість спільної підготовки та публікації навчальних, методичних та наукових розробок, у т.ч. наукових збірників та колективних монографій  й публікації наукових розвідок учасників освітнього процесу у друкованих (паперових) та електронних виданнях Сторін.

Підписаний документ передбачає обмін науково-педагогічними працівниками з метою розв'язання конкретних питань, що виникають в освітньому процесі та наукових дослідженнях, обговорення результатів, розробки та координації наступних дій, обмін видавничими та навчальними матеріалами, у тому числі й електронними та сприяння доступу вчених обох Сторін до відповідних бібліотек та архівів.

Співпраця двох ЗВО відкриває нові можливості як для студентів, так і для професорсько-викладацького складу.