ЗАКРИТИ

Гостьова лекція з «Інформаційного права»

Гостьова лекція з «Інформаційного права»

В рамках вивчення освітнього компонента «Інтелектуальна власність» здобувачі 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» 04 березня 2024 року долучилися до відкритої онлайн-лекції доцента кафедри інтелектуальної власності та приватного права КПІ ім. Ігоря Сікорського, к.с.-г.н., с.н.с., судового експерта у сфері інтелектуальної власності Наталії КІСІЛЬ.

Тема лекції: «Судова експертиза об`єктів права інтелектуальної власності»

Під час лекції здобувачі ознайомилися з діючим законодавством, що регулює питання експертизи інтелектуальної власності, зокрема змін до  Закону України «Про судову екпертизу».

Дякуємо пані Наталії за запрошення та змістовний виклад матеріалу.