ЗАКРИТИ

Для здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 035 «Філологія» 17 квітня було проведено відкриту лекцію з лінгвокраїнознавства – англомовну інтерактивну презентацію на тему «Beyond borders. Ukrainian Perceptions of Japan».

Своїм досвідом поділилась Кейт Нозакі, мовна тренерка в компанії EPAM Systems (Japan).
Студенти кафедри теорії та практики перекладу та іноземних мов мали змогу ознайомитись з японської культурою, традиціями, побутом, а також порівняти життя японців і українців. Після лекції-презентації студенти поставили спікеру багато запитань щодо відмінностей у характері японців, а також щодо спільних рис з сучасною українською молоддю.
Зустріч пройшла в жвавій і продуктивній дискусії. Безумовно, знання мови, звичаїв і подорожування іншими країнами дає змогу нашим студентам сприймати на слух іноземну мову, розвивати власні communicative skills, а також у такий спосіб усвідомити глибину і різноманіття не тільки світу, але й інших народів.