ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Викладачами кафедри маркетингу, фінансів, банківської та страхування проведено зустріч із здобувачами вищої освіти щодо формування фахових компетенцій під час навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Професор кафедри Олена Сукач та доцент кафедри Леся Сарана, презентували здобувачам вищої освіти вибіркові освітні компоненти зі спеціальності. Зокрема, визначено: обсяг кожної освітньої компоненти, кількістю лекційних та практичних занять, основну тематику та зміст дисциплін, форму контролю, а також обґрунтовано їхню актуальність у економічному розвитку держави та повоєнному відродженні економіки країни.
До обговорення актуальності презентованих вибіркових компонент долучились стейкхолдери освітньо-професійної 

Your browser does not supports embedding PDF.