Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових. Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Підготовки доктора філософії спеціальності «Економіка», 2019 р.

Your browser does not supports embedding PDF.

Підготовки доктора філософії спеціальності «Економіка», 2022 р.

Your browser does not supports embedding PDF.

Підготовки доктора філософії спеціальності «Економіка», 2023 р.

Your browser does not supports embedding PDF.