Зустріч менеджерів зі стейкхолдерами

Зустріч менеджерів зі стейкхолдерами

На кафедрі менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова відбулася зустріч зі стейкхолдерами – директором ТОВ «ЕЛЕКТРОАРСЕНАЛ» В’ячеславом Корсуном та фінансовим директором ТОВ «ЕЛЕКТРОАРСЕНАЛ» Риммою Корсун.

Ця зустріч сприяла можливості отримати цінний зворотний зв’язок від представників реального бізнесу та скоригувати свої навчальні програми відповідно до актуальних потреб ринку праці.
Під час зустрічі активно обговорювалися такі питання:
•  Які навички та знання необхідні випускникам кафедри менеджменту і адміністрування для успішного працевлаштування в сучасних умовах?
•  Яким чином кафедра може покращити підготовку своїх студентів до роботи в динамічному та конкурентному середовищі?
•  Які нові курси та програми слід запровадити, щоб краще відповідати потребам роботодавців?
•  Як кафедра може співпрацювати з ТОВ «ЕЛЕКТРОАРСЕНАЛ» та іншими стейкхолдерами для підвищення якості освітніх послуг?
В’ячеслав Корсун та Римма Корсун поділилися своїм досвідом та знаннями з учасниками зустрічі. Вони також надали цінні рекомендації щодо того, як кафедра може зробити своїх випускників більш конкурентоспроможними на ринку праці.
За результатами зустрічі було визначено ряд пріоритетних напрямів розвитку кафедри менеджменту і адміністрування, зокрема:
•  Вдосконалення практичної підготовки студентів за допомогою стажувань, інтегрованих курсів та запрошення фахівців з практики до проведення занять; 
•  Розробку нових курсів та програм, які відповідають сучасним трендам менеджменту та адміністрування;
•  Застосування інноваційних методів навчання, що сприяють розвитку критичного мислення, аналітичних здібностей та навичок командної роботи;
•  Зміцнення співпраці з ТОВ «ЕЛЕКТРОАРСЕНАЛ» та іншими компаніями для забезпечення відповідності освітніх програм потребам ринку праці.
На кафедрі менеджменту і адміністрування впевнені, що завдяки цій зустрічі та подальшій співпраці зі стейкхолдерами будуть випускати фахівців, які відповідають найвищим стандартам. Це дозволить їм бути успішними в своїй кар’єрі та робити значний внесок у розвиток української економіки.
Наприкінці зустрічі сторони домовилися про регулярне проведення подібних зустрічей для обміну думками, ідеями та досвідом. Це сприятиме подальшому розвитку кафедри менеджменту і адміністрування та забезпеченню високої якості освіти, що пропонується студентам.