І Всеукраїнська науково-практична конференція

І Всеукраїнська науково-практична конференція

У Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова відбулась І Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва».

З вітальним словом до учасників звернулись:

  • Наталія Аблязова — к.е.н., доцент, президент приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»;
  • Ія Чудаєва — д.е.н., професор, ректор приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»;
  • Олексій Гуцалюк — модератор заходу, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, проректор з науково-педагогічної діяльності приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»;
  • Галина Ус — д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, директор департаменту з підготовки наукових кадрів приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

У ході пленарного засідання конференції учасники обговорювали актуальні проблеми, виступали з доповідями, обмінювались думками й інформацією з певних питань.

Після пленарного засідання, свою роботу продовжили секції конференції, дослідники з різних куточків України представили свої доповіді відповідно до роботи наступних секцій:

Секція 1. Інтеграційні процеси в економіці та управлінні підприємствами і національним господарством.
Секція 2. Глобалізація розвитку фінансів, банківської системи, інвестування, страхування та фондового ринку.
Секція 3. Сучасні технології обліку, аудиту оподаткування та контролінгу суб’єктів господарювання.
Секція 4. Цифровий маркетинг та діджиталізація бізнес-процесів.
Секція 5. Міжнародний менеджмент, виробнича кооперація та логістика готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

22656 (2)

Науково-практична конференція пройшла в атмосфері відкритості й довіри, творчої співпраці і конструктивної дискусії. Наприкінці заходу було підбито підсумки роботи конференції, а всіх зацікавлених запрошено до співпраці.

За результатами роботи конференції підготовлено Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва», а також учасникам конференції за бажанням було надіслано Сертифікат, що підтверджує опублікування тез доповідей у збірнику.