Наукова робота на кафедрі публічного та приватного права

Наукова робота на кафедрі публічного та приватного права

В рамках наукової теми кафедри публічного та приватного права «Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» завідувачка кафедри Людмила Кузнецова взяла участь в роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграція»

Яка проходила на базі Льотної академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) з темою доповіді: «Stem-освіта в підготовці здобувача вищої освіти спеціальності 081 «Право».