Конкурс

Конкурс

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, мають подати до університету такі документи: заяву про участь у конкурсі (написану власноруч), особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Університеті)

автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті), копію паспорту, копії дипломів про повну вищу освіту, про науковий ступінь, про присвоєння вчених звань (для осіб, які не працюють в Університеті), список наукових та навчально-методичних праць, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу науково-педагогічного працівника, затверджений на засіданні кафедри (на посаду завідувача кафедри).

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Документи подавати на адресу:

18036, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Телефон для довідок: (0472) 64-73-00.