Запрошуємо здобувачів Ph.D. на гостьову лекцію

Запрошуємо здобувачів Ph.D. на гостьову лекцію

У векторі розвитку наукових та творчих відносин з Державним податковим університетом інформуємо здобувачів Ph.D., що кафедра публічних фінансів Державного податкового університету запрошує на гостьову лекцію кандидата економічних наук, доцента Марини Негрей, Collegium Helveticum, Швейцарія.

Тема: «Теорія портфеля: підхід Марковіца».
Формат: онлайн.
Мова: англійська.
Коли?
23 січня о 14.00 годині

Приєднуйтесь до Zoom за посиланням

Welcome to a guest lecture Maryna Nehrey, Ph.D., Associate Professor, Collegium Helveticum, Switzerland!
Topic: Portfolio theory: Markowitz approach.
Format: online.
Language: English.
When?
January 23 at 2 p.m.
 

Join by calling: