Меморандум про співпрацю

Меморандум про співпрацю

З метою спільної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» та в рамках проєкту «Громадський центр правосуддя» 14 листопада 2023 року Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова та Громадська організація «Центр соціальної адаптації» заключили меморандум про співпрацю.

Підписанти погодилися у межах дії Меморандуму реалізувати спільну діяльність, а саме: 
-спільна реалізація право інформаційних заходів у вигляді флешмобів, смартмобів, правових фестів та акцій тощо;
-розроблення та розповсюдження серед здобувачів вищої освіти інформаційних друкованих  та електронних матеріалів з правових питань;
-проведення науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, засідань «круглих столів» із залученням провідних експертів, фахівців, юристів;
-інформаційна та методична підтримка Сторін щодо реалізації Меморандуму;
-запрошення членів Громадської організації «Центр соціальної адаптації» в рамках проєкту «Громадський центр правосуддя» для читання лекцій;
-залучення членів Громадської організації «Центр соціальної адаптації» до навчального процесу в університеті в інших формах, включення їх до складу екзаменаційних комісій, комісій по захисту матеріалів практики, курсових робіт;
-проходження здобувачами вищої освіти університету виробничої практики, стажування за фахом в Громадській організації «Центр соціальної адаптації»;
-здійснення спільних заходів із науково-практичного консультування сторін.