Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Захист проєкт-гайду з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»
Захист проєкт-гайду з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»

Відповідно до розкладу заліково-екзаменаційної сесії студенти спеціальностей «Менеджмент» та «Економіка» захищали свої роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні». Цей предмет вважається ключовим для майбутніх фахівців, оскільки формує необхідні знання про сучасні інформаційні системи та їх роль у раціональному управлінні ресурсами підприємств.

Цифрові інструменти з використанням ШІ на допомогу здобувачам вищої освіти

25 червня для здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» ОПП «Цифрова економіка» освітнього рівня «бакалавр» у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова проведено семінар на тему: «Цифрові інструменти з використанням ШІ на допомогу здобувачам вищої освіти».

Read More

Захист кваліфікаційних робіт у документознавців

По кафедрі публічного та приватного права відбувся захист кваліфікаційних робіт за ОНП «Документаційно-інформаційно забезпечення адміністративної і правової діяльності».

Read More

Академічна доброчесність для здобувачів вищої освіти

14 червня для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» ОПП «Цифрова економіка» у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова відбувся Круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність та академічний плагіат для здобувачів вищої освіти».

Read More

Для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності Економіка в СУРА була проведена гостьова лекція

5 червня для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 Економіка ОПП «Цифрова економіка» була проведена гостьова лекція.

Read More

Аналітичні метрики як детерминант ефективного розвитку цифрової економіки

15 травня 2024 року професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Ярмоленко Михайло Вікторович провів відкриту лекцію на тему: «Аналітичні метрики як детермінат розвитку цифрової економіки». На лекції були присутні здобувачі вищої освіти 1-3 курсів освітньої програми «Цифрова економіка».

Read More

Відкрита лекція для бакалаврів спеціальності 051 Економіка ОПП «Цифрова економіка»

09 травня 2024 року доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування Коваль Олександр Олександрович провів відкриту лекцію «Поведінкова економіка як складова підвищення прибутковості фірми»

Read More