Відбулося засідання Вченої ради університету

Відбулося засідання Вченої ради університету

27 січня 2011 року у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту відбулося чергове засідання вченої ради.

Відповідно до питань порядку денного з доповіддю «Коледж економіки і управління як вищий навчальний заклад І рівня акредитації: досягнення, проблеми, перспективи розвитку» виступив директор коледжу, к.і.н. Шамара С.О. В доповіді детально проаналізовано навчально-організаційну, навчально-методичну, виховну, профорієнтаційну, наукову роботу навчального закладу, вказав на проблеми та визначив перспективи розвитку в умовах сучасного освітнього простору.

На засіданні вченої ради було заслухано наукову доповідь, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін к.н.п. Черкашиної Т.В. «Інноваційні технології виховання в умовах університетського середовища», яка продовжила цикл наукових доповідей провідних вчених університету з актуальних проблем сучасної науки. Виступаюча відзначила, що впровадження інновацій у освітньо-виховний процес ВНЗ зумовлене зміною освітньо-виховної парадигми вищої школи, місцем університету як історично обумовленого центру культури, освіти і виховання, виконанням ним надзвичайно важливих завдань з формування світогляду, загальної професійної культури, свідомого існування особистості в умовах сучасного соціокультурного середовища на гуманістичних засадах.

З інформацією про виконання рішень вченої ради виступила вчений секретар Обрусна С.Ю. Із названих питань порядку денного прийнято відповідні рішення.