Відбулося засідання Вченої ради університету

Відбулося засідання Вченої ради університету

25 листопада 2010 року у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту відбулося чергове засідання вченої ради.

Відповідно до питань порядку денного з доповіддю «Про результати Державної атестації в СУЕМ за 2009 – 2010 н.р.» виступив проректор з навчальної роботи А.І.Мітла, який проаналізував хід її проведення, роботу Державних екзаменаційних комісій, вказав на позитивні риси, висловив ряд зауважень та пропозицій щодо удосконалення організації проведення Державної атестації.

На засіданні ради започатковано цикл наукових доповідей провідних вчених університету з актуальних проблем сучасної науки. Зокрема, на засіданні ради 25 листопада доктор економічних наук, професор В. В. Козловський зробив наукову доповідь «Євроазійські інтеграційні процеси: обумовленість та місце і роль у них України».

З інформацією про виконання рішень вченої ради виступила вчений секретар Обрусна С. Ю. Із названих питань порядку денного прийнято відповідні рішення.