Методичний семінар «20 років з моменту прийняття Кримінального кодексу України»

Методичний семінар «20 років з моменту прийняття Кримінального кодексу України»

20.09.2021 р. кафедрою публічного та приватного права було проведено методичний семінар, присвячений 20-річчю чинності Кримінального кодексу України.

На якому були розглянуті недоліки чинного Кримінального законодавства та проаналізовані перспективи його подальшого удосконалення.

Були представлені доповіді студентів, а також виступили: представниця науково-дослідного Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук А.В. Ландіна, завідувач кафедри приватного та публічного права, кандидат юридичних наук Л.В. Кузнецова, декан факультету права та гуманітаристики, кандидат політичних наук, доцент О.М. Лисенко, проректор з науково-дослідної роботи, кандидат історичних наук, доцент  І.В. Десятніков.

На завершення відбулася дискусія та жваве обговорення сучасних проблем кримінального права.