Випуск 2 липня 2010 – освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»