2 червня 2012 - освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр»; Юридичний інститут