СПЕЦІАЛЬНОСТІ

073 Бізнес-адміністрування

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

Analytics Business systems & Data Science

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

        Бакалавр

071 Діджитал облік і консалтинг

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Фаховий молодший бакалавр

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

073 Бізнес-адміністрування

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

051 Цифрова економіка

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Фаховий молодший бакалавр

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

081 Право

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Фаховий молодший бакалавр

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

029 Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Фаховий молодший бакалавр

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

241 Готельно-ресторанна справа

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

         Бакалавр

         Магістр

Переглянути відео

Кафедра

274 Автомобільний транспорт

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

       Фаховий молодший бакалавр