Навчальний простір

URL адреса відео
Майбутнє починається тут

Факультет Економіки і менеджменту

URL адреса відео
Факультет Економіки і менеджменту
URL адреса відео
Освітня програма «Економіка і організація бізнесу»
URL адреса відео
Освітня програма «Цифрова економіка»
URL адреса відео
Освітня програма «Облік і оподаткування»
URL адреса відео
Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
URL адреса відео
Освітня програма «Інформаційна безпека у фінансовій сфері»
URL адреса відео
Освітня програма «Менеджмент»
URL адреса відео
Освітня програма «Діджитал Маркетинг»

Факультет Права та гуманiтаристики

URL адреса відео
Освітня програма «Право»
URL адреса відео
Освітня програма «Туризм»
URL адреса відео
Освітня програма «Готельно ресторанна справа» 
URL адреса відео
Освітня програма «Германська філологія та переклад»