Вчена рада

Склад Вченої ради

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА

Аблязова Наталія Рауфівна

Президент Університету, к.е.н.

Аблязов Денис Едуардович

Віце-президент Університету, к.ю.н.

Чудаєва Ія Борисівна

ректор Університету, д.е.н., професор

Коваль Віталій Володимирович

Голова Вченої ради Університету, проректор з адміністрування, к.т.н., доцент

Новак Анна Валеріївна

учений секретар Університету, доцент кафедри приватного права, к.і.н.

Савченко Сергій Олегович

перший проректор, д.е.н., професор

Сушко Наталія Валеріївна

проректор з навчально-організаційної роботи, к.і.н.

Тимошенко Ірина Василівна

завідувач наукової бібліотеки

Сукач Олена Миколаївна

декан факультету економіки і менеджменту, к.е.н., доцент

Ус Галина Олександрівна

завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування, д.е.н., професор

Лімборський Ігор Валентинович

 професор кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, д.філол.н., професор

Задорожний Іван Степанович

професор кафедри менеджменту і адміністрування, д.т.н., професор

Лошицький Михайло Васильович

професор кафедри публічного права, д.ю.н., професор

Захарова Ірина Володимирівна

заступник Голови Навчально-методичної ради Університету, к.і.н., доцент

Козловська Світлана Григорівна

Голова Ради трудового колективу Університету, к.т.н.

Гуцалюк Олексій Миколайович

Проректор з науково-педагогічної діяльності, Голова Ради молодих учених Університету, д.е.н., професор

Манькута Яна Миколаївна

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, к.е.н.

Собко Анна Борисівна

доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, к.т.н.

Кузнецова Людмила Валеріївна

завідувач кафедри публічного права, к.ю.н

Сарана Леся Анатоліївна

доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н.

Щур Катерина Миколаївна

начальник відділу кадрів

Дацько Тетяна Сергіївна

бухгалтер

Щербатюк Олег 

Голова Студентської ради Університету

Косяченко Діана

Голова Студентської ради Фахового коледжу СУРА

Рудик Ростислав 

член Студентської ради Університету