Вчена рада

Склад Вченої ради

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА

Аблязова Наталія Рауфівна

Президент Університету, к.е.н.

Аблязов Денис Едуардович

Віце-президент Університету, к.ю.н.

Чудаєва Ія Борисівна

ректор Університету, д.е.н., професор

Коваль Віталій Володимирович

Голова Вченої ради Університету, проректор з адміністрування, к.т.н., доцент

Новак Анна Валеріївна

учений секретар Університету, доцент кафедри приватного права, к.і.н.

Савченко Сергій Олегович

проректор з науково-дослідної роботи та економічних питань, д.е.н., професор

Сушко Наталія Валеріївна

проректор з навчально-організаційної роботи, к.і.н.

Андреєв Віктор Миколайович

проректор з адміністративно-господарської роботи

Лисенко Олександр Миколайович

декан факультету права та гуманітаристики, к.політ.н., доцент

Сукач Олена Миколаївна

декан факультету економіки і менеджменту, к.е.н., доцент

Ус Галина Олександрівна

завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування, д.е.н., професор

Лімборський Ігор Валентинович

завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, д.філол.н., професор

Задорожний Іван Степанович

професор кафедри менеджменту і адміністрування, д.т.н., професор

Лошицький Михайло Васильович

професор кафедри публічного права, д.ю.н., професор

Захарова Ірина Володимирівна

заступник Голови Навчально-методичної ради Університету, к.і.н., доцент

Козловська Світлана Григорівна

Голова Ради трудового колективу Університету, к.т.н.

Манькута Яна Миколаївна

Голова Ради молодих учених Університету, к.е.н.

Кузнецова Людмила Валеріївна

завідувач кафедри публічного права, к.ю.н

Півньова Лілія Василівна

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, к.філол.н., доцент

Сивак Олександр Іванович

директор Коледжу економіки і управління

Германенко Людмила Миколаївна

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, к.е.н., доцент

 

Десятніков Іван Валерійович

доцент кафедри приватного права, к.і.н., доцент

Сарана Леся Анатоліївна

доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н.

Щур Катерина Миколаївна

начальник відділу кадрів

Садова Наталія Петрівна

завідувач наукової бібліотеки

Дацько Тетяна Сергіївна

бухгалтер

Самодурова Рімма Олександрівна

Голова Студентської ради Університету

Монтаіні Олексій Дмитрович

член Студентської ради Університету

Шевченко Наталія Сергіївна

член Студентської ради Університету