Мова освітнього процесу

Мовою викладання в університеті є державна мова. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою ЗВО СУРА або громадянам інших країн, які бажають здобути вищу освіту у СУРА за кошти фізичних або юридичних осіб, створюються окремі академічні групи. Університет забезпечує вивчення громадянами інших країн державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Застосування мов в Університеті визначається Законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА