Рада молодих вчених

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 1. Гуцалюк Олексій Миколайович – д.е.н., професор кафедри готельно- ресторанної справи та туризму (голова)
 2. Суліменко Олексій Сергійович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування (секретар)
 3. Новак Анна Валеріївна – к.і.н., директор Фахового коледжу СУРА
 4. Литвиненко Анастасія Олександрівна – викладач кафедри приватного і публічногоправа
 5. Щур Катерина Миколаївна – викладач кафедри приватного і публічного права
 6. Сиволап Юлія Юріївна – викладач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування
 7. Мірошник Анастасія Володимирівна – викладач Фахового коледжу СУРА
 8. Білий Роман Іванович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 9. Щербак Артем Олександрович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 10. Невмержицький Роман Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 11. Войченко Денис Едуардович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 12. Міхно Ігор Олександрович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 13. Невмержицький Владислав Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 14. Фаріончук Сергій Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування
 15. Невмержицький Микола Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування

 

Головa Ради:

Гуцалюк Олексій Миколайович,

д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

Секретар Ради:

Суліменко Олексій Сергійович,

аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування

e-mail: oleksiy.sulimenko@gmail.com

ДОКУМЕНТАЦІЯ

МЕТА ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ

Рада молодих вчених Східноєвропейського університету сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених, створена наказом ректора університету, є колегіальним об’єднанням молодих вчених, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту університету і Положення про РМВ університету.

Рада молодих учених університету поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, які не досягли віку 35 років, успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей Ради і беруть активну участь у науковому і соціальному житті університету.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; аполітичність; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 Основні завдання Ради молодих вчених