Рада молодих вчених

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 1. Манькута Я.М., к.е.н., кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 2. Гріднєва Д.В., к.е.н., кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 3. Грібахо О.О., к.е.н., кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 4. Сарана Л.А., к.е.н., кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування.
 5. Півньова Л.В., к. філ.н., кафедра готельно-ресторанної справи та туризму.
 6. Гирник Л.В., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 7. Павленко Л.І., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 8. Лелеко І. Г., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 9. Куценко Д.М., аспірант, кафедра публічного права.
 10. Коваленко Ю.В., аспірант, кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов.
 11. Лукашенко О. А., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 12. Ніконенко Н. В., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 13. Буцько І. С., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 14. Западня О. О., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 15. Андреєв М. В., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 16. Киричук В. В., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 17. Семененко С. П., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.
 18. Войченко Д. Е., аспірант, кафедра економіки, обліку і оподаткування.

Головa Ради:

Манькута Яна Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

e-mail: yana.mankuta.suem@gmail.com

моб. тел.: (+38 093) 586 53 26

Секретар Ради:

Павленко Людмила Ігорівна,

аспірант, викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування

e-mail: mankivka@inbox.ru

моб. тел.: (+38 097) 026 15 08

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

МЕТА ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ

Рада молодих вчених Східноєвропейського університету сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених, створена наказом ректора університету, є колегіальним об’єднанням молодих вчених, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту університету і Положення про РМВ університету.

Рада молодих учених університету поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, які не досягли віку 35 років, успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей Ради і беруть активну участь у науковому і соціальному житті університету.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; аполітичність; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

Основними завданнями РМВ є:

 • проведення молодіжних науково-практичних конференцій;
 • організація круглих столів;
 • видання збірників наукових праць молодих науковців;
 • координація розвитку молодіжної науки в університеті;
 • активізація професійного росту молодих вчених, об'єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань;
 • підтримка і розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету;
 • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених;
 • розвиток міжнародних, вітчизняних наукових і культурних зв'язків за участю молодих вчених університету;
 • організація і координація наукової і соціальної діяльності молодих вчених, аспірантів і докторантів університету;
 • участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних і інших проблем молодих вчених університету;
 • представлення, захист і реалізація професійних, соціально-побутових та інших інтересів і прав наукової молоді у Вченій раді університету;
 • широке висвітлення результатів досліджень молодих учених і сприяння їх впровадженню в практику;
 • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
 • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників.