Практичне значення. Апробація результатів наукових досліджень

Практичне значення

Практичне значення одержаних результатів наукових досліджень наших здобувачів знаходить своє застосування у державних установах, на підприємствах, в організаціях і громадських об’єднаннях, про що свідчать довідки про впровадження, зокрема від:  

Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України;

Комітету з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України;

Національної інвестиційної ради України;

Торгово-промислової палати України;

департаментів обласних державних адміністрацій, міських рад;

Громадської організації  «Академія економічних наук України»;

Громадської організації  «Офіс простих рішень та результатів»;

підприємств, установ та організацій різних рівнів.

 

Апробація результатів наукових досліджень

Апробація результатів наукових досліджень здобувачів забезпечуються під час проведення щорічних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться, як за власною самостійною університетською організацією, так і спільно з іншими закладами вищої освіти – пантерами. Серед таких наукових заходів виділимо основні:

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції»;

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України»;  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання»;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку транспорту»;

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва»;

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти»;

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку національної економіки та її підприємств у ХХІ столітті»;

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»;

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти»;

International Scientific Conference «Eastern European Conference of Management and Economics» (Slovenia).